Naujienos

Mokyklos vadovo 2019 metų veiklos ataskaita

Paskelbta 2020-01-19

Kviečiame susipažinti su mokyklos direktorės Lijanos Giedraitienės veiklos ataskaita už 2019 metus.

Vadovaujantis Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu  Nr. V-279, mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitos paskelbimo turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo mokyklos tarybai.

Laisvės gynėjų pagerbimas

Paskelbta 2020-01-14

Sausio 13-oji diena, svarbi visiems lietuviams diena, primenanti apie laisvę gynusius ir žuvusius Tėvynės patriotus. Mūsų mokyklos mokiniai tradiciškai paminėjo Laisvės gynėjų dieną, prisijungdami prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“.  Pirmosios pamokos metu klasių languose uždegė žvakutes, kartu su mokytojais prisiminė tų dienų įvykius, diskutavo apie laisvės kainą, pagerbė žuvusiuosius.                                                                                                              Mokinių savivaldos atstovai, kartu  su direktoriaus pavaduotoja Irma Grabauskiene,  dalyvavo miesto moksleivių pilietinėje akcijoje „Laisvė“, kuri vyko skverelyje prie Šiaulių miesto savivaldybės.

Informaciją pateikė I. Grabauskienė