Naujienos

SVARBI INFORMACIJA

Paskelbta 2020-03-20

Mieli tėvai (globėjai, rūpintojai),

Vertindami esamą situaciją ir matydami didelę tikimybę, kad karantino laikotarpis šalyje bus pratęstas, nuo kovo 30 d. mokiniams organizuosime nuotolinį mokymąsi.
Jau surinkta informacija apie mokinių galimybę mokytis nuotoliniu būdu (turimas technines priemones, internetinį ryšį).
Šiuo metu ruošiama nuotolinio mokymosi tvarka.
Visa su ugdymosi organizavumu susijusi informacija mokiniams ir tėvams bus pateikta Tamo dienyne.
Pamokų teorinė medžiaga, užduotys, rašto darbai, pamokų skaidrės, mokymosi šaltinių nuorodos ir kt. taip pat bus pateikta Tamo.
Mokiniai su mokytojais papildomai galės bendrauti ir kitose mokymosi platformose, socialiniuose tinkluose, elektroniniais paštais, telefonu.
Daugiau informacijos apie ugdymo(si) organizavimą nuotoliniu būdu ruošiame ir atsiųsime kitą savaitę.