Naujienos

SVARBI INFORMACIJA

Paskelbta 2020-03-20

Mieli tėvai (globėjai, rūpintojai),

Vertindami esamą situaciją ir matydami didelę tikimybę, kad karantino laikotarpis šalyje bus pratęstas, nuo kovo 30 d. mokiniams organizuosime nuotolinį mokymąsi.
Jau surinkta informacija apie mokinių galimybę mokytis nuotoliniu būdu (turimas technines priemones, internetinį ryšį).
Šiuo metu ruošiama nuotolinio mokymosi tvarka.
Visa su ugdymosi organizavumu susijusi informacija mokiniams ir tėvams bus pateikta Tamo dienyne.
Pamokų teorinė medžiaga, užduotys, rašto darbai, pamokų skaidrės, mokymosi šaltinių nuorodos ir kt. taip pat bus pateikta Tamo.
Mokiniai su mokytojais papildomai galės bendrauti ir kitose mokymosi platformose, socialiniuose tinkluose, elektroniniais paštais, telefonu.
Daugiau informacijos apie ugdymo(si) organizavimą nuotoliniu būdu ruošiame ir atsiųsime kitą savaitę.

DĖMESIO! EKSTREMALI SITUACIJA

Paskelbta 2020-03-14

Dėl ekstremalios situacijos, susijusios su koronavirusu (COVID-19), nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. į mokyklą pašaliniai asmenys neįleidžiami.

Mokykloje privalomos dviejų savaičių mokinių atostogos. Išsami informacija pateikiama adresu https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso

Dėl informacijos, ar kitais klausimais kreiptis telefonu (8 656) 8 57 81, arba el.paštu rastine@sanatorinemokykla.lt

Prašymai dėl priėmimo mokytis mokykloje priimami adresu http://sistema.sanatorinemokykla.lt/prasymas-del-priemimo-i-mokykla

Mokyklos direktorė Lijana Giedraitienė