Naujienos

Priėmimo į mokyklą komisija Jūsų laukia rugpjūčio 20 dieną nuo 10 val.

Paskelbta 2016-08-14

Į mokyklą priimami 1-10 klasių mokiniai iš visos Lietuvos pateikus šiuos dokumentus:

  • prašymą;
  • mokymosi pasiekimų pažymėjimą;
  • vaiko sveikatos pažymėjimą (027-1/0 forma);
  • pedagoginės psichologinės tarnybos (ar švietimo pagalbos tarnybos) pažymą dėl nustatytų didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;
  • fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo ir (ar) gydytojo ortopedo ir (ar) gydytojo neurologo asmens fizinės ir judėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi fizinių ir judėjimo sutrikimų;
  • sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultavimo komisijos rekomendaciją, jei asmuo serga lėtine liga.

 

Mokykloje teikiama pagalba vaikams, kuriems nustatyta:

Lankėsi buvę mokiniai

Paskelbta 2016-08-13

Rugpjūčio 12 dieną mūsų mokyklą aplankė 1968 metais mokyklą baigę mokiniai. Valdemaras Kuokštis, Vytautas Dzenys, Valerija Žymantienė, Aldona Rimkienė, Irena Jankauskienė, Irena Adomaitienė, Zita Budinienė, Vanda Mykolaitienė susitiko su buvusia auklėtoja Rūta Norviliene. Buvę mokyklos auklėtiniai prisiminė savo mokyklines dienas, pasakojo apie mokymosi sėkmes, nuotykius. Prie arbatos puodelio buvę mokiniai pasakojo, kaip įgūdžiai įgyti mokantis ir gyvenant mokykloje jiems padėjo gyvenime. Mokiniai atskleidė jog dažnai sapnuose apsilanko mokykloje. Auklėtoja Rūta Norvilienė su mokiniais  domėjosi šiandienos mokykla, visiems linkėjo sėkmės.

Su buvusia auklėtoja ir mokiniais bendravo mokyklos direktorė Lijana Giedraitienė