Apie mokyklą

Šiaulių sanatorinės mokyklos logo

Mokyklos vizija

Pagrindinė  bendrojo lavinimo mokykla, sudaranti sąlygas ugdyti (-is) ir augti saugioje, sveikatą tausojančioje aplinkoje sveikatos problemų turintiems šalies vaikams.

 

Mokyklos misija

Ugdyti dorą, veržlų, atsakingą, mokantį bendrauti ir bendradarbiauti žmogų, pasirenkantį sveiką gyvenseną.

 

Mokyklos vertybės

Sveikata, sąžiningumas, bendradarbiavimas.