Bendradarbiavimas

         Mokykla bendradarbiauja su jos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis (švietimo, sveikatos, vaikų teisių apsaugos, kultūros institucijomis): Šiaulių universitetu, Šiaulių kolegija, Šiaulių logopedine mokykla, Vilniaus universitetine ligonine, VĮ Šiaulių ligoninė, AB „Ortopedijos technika“, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos tarnyba, Šiaulių dramos teatru.
        Mokykla palaiko tarptautinius ryšius su užsienio panašaus profilio įstaigomis bei ortopedijos specialistais: Maskvos ortopedijos-traumatologijos mokslinio tyrimo instituto klinikine baze, Latvijos Respublikos Jelgavos sanatorine mokykla, Vokietijos Reklinghauzeno kolegija.