Adventinė popietė

Paskelbta 2016-12-08

Gruodžio šeštą dieną Šiaulių sanatorinėje mokykloje vyko adventinė popietė. Bendruomenės nariai – mokiniai, pedagogai, medicinos bei techninio personalo atstovai susirinko į aktų salę ramaus susikaupimo, apmąstymo, pabūvimo drauge valandėlei.  Šventišką nuotaiką sukūrė mokinių karpiniais, kukliu adventiniu vainiku papuošta aplinka. Popietėje dalyvavo Jėzaus širdies kongregacijos sesė vienuolė Danutė Jonė. Viešnia papasakojo apie Kalėdų prasmę, mus saugančius angelus sargus. Skambėjo muzikos vadovės Akvilės Greičiūnaitės – Rakickienės  vadovaujamo mergaičių ansamblio atliekamos giesmės.  Tikybos mokytoja Aušra Bagušytė  grojo ir pagiedojo giesmę „O Marija, Dievo motina“. Stabtelėti ties savo mintimis, darbais, pasiryžimais  pakvietė etikos mokytoja Vitalija Jakubauskienė, paruošusi žaidimą „Minčių takas“. Popietėje atsisveikinome su ilgamečiais darbuotojais – mokytoja - auklėtoja  Virginija Giedrikiene ir direktoriaus pavaduotoju ūkiui Henriku Šauliu.                                                     

Adventinė popietė jau tapo gražia tradicija trumpėjančių dienų laike, sukviečianti susikaupimui, šviesiam darbų apmąstymui ir šv. Kalėdų laukimui  mokyklos bendruomenę.