Kiekviena pabaiga veda į kažko pradžią...

Paskelbta 2019-02-05

Su šiltais prisiminimais ir jaukiu vakaru teatro burelio "Stop kadras" nariai kuriam laikui atsisveikino su vadove D. Vilcine ir šiltai sutiko naująją J. Rinevienę. Naujoji vadovė drąsiai priėmė naujus iššukius ir pasiryžo net dvi kolektyvo grupes su dviem skirtingiais spektakliais vesti premjerų link, kurios numatytos mokslo metų pabaigoje. Kolektyvo nariai nuveikę nemažai darbo ir įdėję daug pastangų pažadėjo ne tik pradžiuginti bendruomenės narius savo spektakliais, bet ir nenuvilti buvusios vadovės, kuri pažadėjo atvykti į premjeras. 
Sėkmės, dideli mano vaikai.
Informaciją rengė D. Vilcinė.