Laimėtas Erasmus+ KA1 projektas

Paskelbta 2018-06-12

Mūsų mokykla laimėjo Erasmus+ KA1 projektą Kokybiškas įtraukusis ugdymas – pozityvus mokytojo profesionalumas kiekvieno mokinio ugdymo (-si) sėkmei finansuojamą Europos Sąjungos lėšomis, kuris vyks nuo 2018 rugsėjo 1d. iki 2020 gegužės 31d.

Projektu siekiama kokybės užtikrinimo ir tarptautiškumo plėtros organizacijoje, tobulinti pedagogų kompetencijas keičiant mokymo paradigmą į mokymosi ir pasirengimą dirbti su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, jų įtrauktimi į ugdymo(si) procesą, tobulinti mokinio asmeninės pažangos sistemą, sukurti E-portfolio, tikslingai ir efektyviai naudoti skaitmenines priemones, mobiliuosius įrenginius, ugdymo procesuose, kurie padės mokiniams geriau įsisavinti ir suprasti mokomąją medžiagą, gerins asmeninius mokinių pasiekimus ir ugdys supratimą apie skaitmeninę mokymo(si) kultūrą ugdymo(si) procese.

Projekto tikslų įgyvendinimui suplanuoti 7 darbo stebėjimo vizitai Vokietijos, Italijos, Suomijos, Portugalijos, Slovakijos, Kroatijos ir Ispanijos mokyklose, kuriose projekto dalyviai perims šių šalių patirtį, susipažins su jų švietimo sistemomis.

 

Informaciją parengė A.Grigaliūnė