LAIMĖTAS ERASMUS+ KA229 PROJEKTAS

Paskelbta 2019-10-10

Mūsų mokykla laimėjo Erasmus+ KA229 projektą  “The Power of Animal-Assisted Interventions”,  finansuojamą Europos Sąjungos lėšomis, kuris vyks nuo 2019 rugsėjo 1d. iki 2021 gegužės 31d.

Projekto tikslas – pagerinti mokinių, turinčių skirtingų poreikių ir negalių, skaitymo, kalbėjimo, matematikos, asmeninę pažangą, ugdyti socialinius įgūdžius, didinti mokymosi motyvaciją, akademinę sėkmę bei pasitikėjimą savimi, į ugdymo(si) procesą integruojant gyvūnų asistavimo terapiją. 

Projektą koordinuoja Šiaulių sanatorinė mokykla, projekto partneriai -  Makedonijos, Turkijos ir Portugalijos ugdymo įstaigos.  

Informaciją parengė A.Grigaliūnė