Metodinė diena ir patirčių pasidalijimas

Paskelbta 2018-04-04

Š.m. balandžio 3 d. mokykloje vyko pedagogų metodinė diena. Kolegialiai mokėmės vieni iš kitų ir dalijomės turima patirtimi. A. Grigaliūnė ir D. Vilcinė mokė kolegas, kaip susikurti interaktyvias užduotis su Kahoot ir virtualios realybės programėlėmis IrobotAr bei Quiver. Pagalbos mokiniui specialistės A. Žymantienė, D. Kraskauskienė ir Ž. Andrėjaitienė pristatė mokinių netinkamo elgesio įvertinimo ir įveikimo mechanizmą, gydomosios kūno kultūros mokytoja R.Gudaitė – Fediuk priminė visiems taisyklingos ir netaisyklingos laikysenos padarinius bei pasidalino savo netradicinių pamokų akimirkomis. Pavaduotoja I. Grabauskienė pademonstravo naują projektinę metodinę priemonę - grįžtamojo ryšio žaidimą. A. Grigaliūnė, L. Bartašienė ir D. Vilcinė pasidalijo sėkminga patirtimi vedant integruotą pamoką bei įgyvendinant Nordplus Junior projektą. Lietuvių kalbos mokytojas V. Lunskis skaitė pranešimą "Lyderystė ir bendradarbiavimas", dalijosi savo įžvalgomis iš seminaro. Po intelektualių ir informatyvių pristatymų auklėtojos V. Kankalienė ir J. Petrauskienė pakvietė visus dalyvius į sporto salę, kurioje pristatė aktyvius rytinės mankštos žaidimus. Ši metodinės dienos dalis daugiausiai sukėlė džiugių emocijų, šypsenų ir juoko. Po refleksijų pertraukėlės visa bendruomenė buvo pakviesta direktoriaus metinės ataskaitos pristatymui ir atsakymui į žmonėms rūpimus klausimus. Vadovė L. Giedraitienė pristatė 2017 m. savo ir mokyklos veiklos ataskaitą, gautas ir kur panaudotas lėšas, inovacijas, mokyklos būklę ir perspektyvą. Labai atvirai ir profesionaliai atsakė į bendruomenės narių užduotus klausimus.

Kai mokiniai atostogauja, mokytojai tobulina savo kompetencijas, ruošiasi pokyčiams ir naujiems iššūkiams. O mūsų pedagogų bendruomenė - tai ambicinga profesionalų komanda.

Informaciją parengė D. Vilcinė