Mokyklos direktorės 2018 metų veiklos ataskaita

Paskelbta 2019-01-19

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 8 punkto 10 papunkčiu, Šiaulių sanatorinės mokyklos bendruomenei ir tarybai pateikiama svarstyti mokyklos direktorės Lijanos Giedraitienės 2018 metų veiklos ataskaita.

Pasiūlymus dėl ataskaitos mokyklos tarybai siųsti adresu rastine@sanatorinemokykla.lt iki 2019 m. sausio 29 d.