Šiaulių sanatorinės mokyklos mokytojų vizitas Portugalijos Aveiro regiono mokyklose

Paskelbta 2019-05-24

 

2019 m. gegužės 12–18 d. Šiaulių sanatorinės mokyklos direktorė Lijana Giedraitienė, direktorės pavaduotoja neformaliajam ugdymui Irma Grabauskienė, specialioji pedagogė Atena Žymantienė bei anglų kalbos mokyta Anželika Grigaliūnė lankėsi Portugalijos Aveiro regiono mokyklose pagal „Erasmus+“ KA1 programos projektą “Kokybiškas įtraukusis ugdymas – pozityvus mokytojo profesionalumas kiekvieno mokinio ugdymo (-si) sėkmei”.

Vizito metu daugiau sužinojome apie Portugalijos švietimo sistemą, principus.  Aplankėme net penkias skirtingo tipo mokyklas: pagrindinę mokyklą, pradinę mokyklą, specialiąją mokyklą, specialiojo ugdymo centrą ir profesinę mokyklą. Vizito metu ypatingai domėjomės mokytojų darbo metodais su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, jų įtrauktimi į ugdymo(si) procesą, mokinio asmeninės pažangos matavimu, pasiekimų vertinimu, motyvavimu ir skatinimu.

Stebėjome ugdymo procesą, neformaliojo švietimo užsiėmimus,  tėvų susirinkimą. Bendravome su administracijos nariais, mokytojais, spec. pedagogais, psichologe. Apžiūrėjome ugdymo aplinkas, lyginome su mūsų mokyklos erdvėmis ir ieškojome, ką norėtume ir galėtume pritaikyti savo mokykloje. Ypač didelį įspūdį paliko mokyklos šiltnamis ir auginami medžių  sodinukai, kurių kilnus tikslas - prisidėti prie Portugalijoje gaisrų suniokotų miškų atželdinimo.

Visose lankytose ugdymo įstaigose žavėjo teigiamas emocinis fonas, mokytojų laisvas ir šiltas  bendravimas su mokiniais ir kolegomis, pagarba ir tolerancija turintiems skirtingas fizines ir protines galias.  Pagrindinės vertybės - pasitikėjimas ir pagarba, tad stengiamasi mokymą(-si) organizuoti taip, kad mokinys gerai jaustųsi, įgytų  praktinius ir socialinius gebėjimus.

 Surinktą informaciją fiksavome „Projekto dienoraštyje“, kurį sukūrė mokyklos projektų darbo grupės nariai.

Vizito metu tobulinome bendrąsias, profesines, didaktines, asmenines, socialines-kultūrines kompetencijas bei užsienio kalbos įgūdžius.  

Su mokyklos pedagogais pasidalinome projekto metu įgyta patirtimi, kuri leis kurti ir tobulinti ugdymo organizavimą, paskatins taikyti matytas sėkmingas idėjas kasdieniniame pedagoginiame darbe, taikyti įtraukiojo ugdymo principus praktikoje.

Šis projektas finansuojamas Europos Komisijos „Erasmus +“ programos lėšomis.

Informaciją pateikė Irma Grabauskienė