Parama

Dėkojame už paramą mokyklai, kurią Jūs suteikiate pervesdami 2 procentus pajamų mokesčio sumos. Kviečiame mokinių tėvelius ir mokyklos darbuotojus bei visus prijaučiančius asmenis pasinaudoti proga ir paremti mūsų mokyklą. Jūsų nurodyta suma bus išskaičiuota iš praeitais metais valstybei jau sumokėtų mokesčių ir pervesta į mokyklos sąskaitą.

Prašymus galima užpildyti tiek ranka, tiek kompiuteriniu būdu. Jame reikia nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą (adresą). Prašymą galima pateikti:

e-būdu,

tiesiogiai įteikti AVMI darbuotojui,

atsiųsti paštu.

 

Jūsų pervesti pinigai skiriami mokinių, Jūsų vaikų, gydymosi ir ugdymosi sąlygų gerinimui. Jūsų supratimas ir parama – nepaprastai svarbūs, padedantys gerinti mūsų vaikų mokymo kokybę, todėl nuoširdžiai tikime, kad ir 2015 metais 2 % sumokėto pajamų mokesčio Jūs, Jūsų artimieji ir draugai skirs Šiaulių sanatorinės mokyklos rėmimui. Informaciją mokykloje teikia kiekvienas klasės auklėtojas bei raštinė (tel. 8-41-524612).

Su pagarba ir dėkingumu.