Projektai

Archyvas:

UPS! - unikali patirtis Suomijoje

Paskelbta 2019-12-18

 

Paskutinėmis rudenio dienomis Šiaulių sanatorinės mokyklos mokytojos Anželika Grigaliūnė, Rasa Gudaitė Fediuk ir Asta Veikutienė dalyvavo darbo stebėjimo vizite Suomijoje pagal „Erasmus+“ KA1 programos projektą “Kokybiškas įtraukusis ugdymas – pozityvus mokytojo profesionalumas kiekvieno mokinio ugdymo(-si) sėkmei”, kur sėmėsi šios šalies mokyklų patirties. Mokytojos lankėsi Kauniainen miestelio pagrindinėje Kasavuoren („Svajonių“) ir pradinėje Mäntymäki mokyklose, stebėjo ugdymo procesą, bendravo su šių mokyklų pedagogais.

eTwinning projektas - We Wish You a Merry Christmas

Paskelbta 2019-12-06

Kaip ir kiekvienais metais, mokiniai dalyvauja tarptautiniame eTwinning projekte We Wish You a Merry Christmas“, kurio pagrindinis tikslas  - keitimasis Kalėdinais atvirukais su įvairių šalių mokiniais.  Šie metai ypatingi tuo, kad projekte dalyvauja net 17 šalių - Lenkija, Čekija,  Vokietija,  Portugalija, Graikija, Ukraina, Italija, Jungtinės Karalystės, Slovėnija, Prancūzija, Slovakija, Švedija, Rumunija, Kroatija, Ispanija ir Kipras.

Projektas tęsėsi du mėnesius. Jo metu šalys  pristatė savo komandas, mokyklą, miestus, dalijosi Kalėdų papročiais.  Visi darbai pristatyti “Twinspace” erdvėje.

Informaciją parengė Anželika Grigaliūnė

Nordplus Junior projektas "Kuriame ateities mokyklą" Latvijoje

Paskelbta 2019-11-05

Rudens atostogų metu mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai tarptautinio Nordplus projekto „Shaping the future in school“ dalyviai susitiko Latvijos Exupery International School kartu su Estijos, Suomijos ir Latvijos mokyklų atstovais.

Exupery International School garsėja inovatyviomis mokomosiomis erdvėmis, mokomųjų disciplinų dėstymų anglų kalba. Mokykloje dirba mokytojai, atvykę iš įvairių pasaulio vietų.

Šiaurės šalių mokiniai, dirbdami grupėmis, lavino kalbėjimo anglų kalba, kūrybiškumo, lyderystės, bendravimo, bendradarbiavimo, problemų sprendimo įgūdžius.

Vaikai, įsiklausę į vienas kito idėjas, sukūrė ateities mokyklos ugdomąsias erdves, parengė 3D modelius ir paruošė jų pristatymus.

Įgytą patirtį pritaikysime organizuojamose veiklose savo mokykloje.

Informaciją parengė Dainė Bagdonaitė ir Anželika Grigaliūnė

LAIMĖTAS ERASMUS+ KA229 PROJEKTAS

Paskelbta 2019-10-10

Mūsų mokykla laimėjo Erasmus+ KA229 projektą  “The Power of Animal-Assisted Interventions”,  finansuojamą Europos Sąjungos lėšomis, kuris vyks nuo 2019 rugsėjo 1d. iki 2021 gegužės 31d.

Projekto tikslas – pagerinti mokinių, turinčių skirtingų poreikių ir negalių, skaitymo, kalbėjimo, matematikos, asmeninę pažangą, ugdyti socialinius įgūdžius, didinti mokymosi motyvaciją, akademinę sėkmę bei pasitikėjimą savimi, į ugdymo(si) procesą integruojant gyvūnų asistavimo terapiją. 

Projektą koordinuoja Šiaulių sanatorinė mokykla, projekto partneriai -  Makedonijos, Turkijos ir Portugalijos ugdymo įstaigos.  

Informaciją parengė A.Grigaliūnė

Mūsų sukurtas logotipas tapo tarptautinio projekto logotipu!

Paskelbta 2019-05-29

Mokykla dalyvauja pasirengiamajame tarptautinio projekto „Notice Me My Teacher” veiklose eTwinning portale.  Kiekvieną mėnesį  partneriai vykdo iš anksto suplanuotas veiklas. Gegužės mėnuo buvo skirtas projekto logotipo kūrimui. Visų projekto šalių dalyvių mokiniai – Lenkijos, Turkijos, Kroatijos, Rumunijos ir Lietuvos, kūrė logotipus, aktyviai dalyvavo balsavime.

Dešimtos klasės mokinių Austėjos Sindriūnaitės ir Viktorijos Stonytės kūrinys visų partnerių balsavimu buvo įvertintas geriausiu ir išrinktas projekto logotipu.

Šiaulių sanatorinės mokyklos mokytojų vizitas Portugalijos Aveiro regiono mokyklose

Paskelbta 2019-05-24

 

2019 m. gegužės 12–18 d. Šiaulių sanatorinės mokyklos direktorė Lijana Giedraitienė, direktorės pavaduotoja neformaliajam ugdymui Irma Grabauskienė, specialioji pedagogė Atena Žymantienė bei anglų kalbos mokyta Anželika Grigaliūnė lankėsi Portugalijos Aveiro regiono mokyklose pagal „Erasmus+“ KA1 programos projektą “Kokybiškas įtraukusis ugdymas – pozityvus mokytojo profesionalumas kiekvieno mokinio ugdymo (-si) sėkmei”.

Vizito metu daugiau sužinojome apie Portugalijos švietimo sistemą, principus.  Aplankėme net penkias skirtingo tipo mokyklas: pagrindinę mokyklą, pradinę mokyklą, specialiąją mokyklą, specialiojo ugdymo centrą ir profesinę mokyklą. Vizito metu ypatingai domėjomės mokytojų darbo metodais su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, jų įtrauktimi į ugdymo(si) procesą, mokinio asmeninės pažangos matavimu, pasiekimų vertinimu, motyvavimu ir skatinimu.

Svečiai iš Ispanijos

Paskelbta 2019-05-23

Svečiai iš Ispanijos

Mokykloje viešėjo Juventos progimnazijos „Erasmus+“ projekto dalyviai iš Ispanijos Pedro Lopez de los Arcos vidurinės mokyklos. Svečiai apžiūrėjo ugdymosi aplinkas, domėjosi mokyklos ugdymo organizavimu ir darbo metodais su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, turėjo galimybę stebėti anglų kalbos ir plaukimo pamokas.

Informaciją parengė Irma Grabauskienė

"Sveikatiada"

Paskelbta 2019-04-11

Mūsų mokykla jau ne pirmus metus dalyvauja projekte ,,Sveikatiada". Priėmę iššūkį mokiniai dalyvavo akcijoje ,,Saldintą gėrimą keičiu į vandenį". Susirinkę į mokyklos kiemą visi vaišinosi vandeniu su citrina, dalyvavo vandens gėrimo varžybose ir fotosesijoje. Už pagalbą ruošiantis renginiui dėkojame 7- 8 klasių auklėtojoms Miglei Veličkaitei ir Justei Staponkienei.

Informaciją parengė J. Rinevienė

Nordplus Junior projektas "Kuriame ateities mokyklą"

Paskelbta 2019-03-27

Visą savaitę, kovo 17 - 22 d. Šiaulių sanatorinės mokyklos mokiniai svečiavosi Suomijoje, Kasavuoren mokykloje, kuri įsikūrusi netoli Helsinkio Kauniainene. Čia vyko tarptautinis projektas - "Kuriame ateities mokyklą". Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos mokiniai intensyviai dirbo grupėse, diskutavo ir projektavo savo mintis ir idėjas apie tai, kokia turėtų būti mokykla ateityje.