Sveika mokykla

“Visiems vaikams turi būti užtikrinta teisė mokytis sveikatą stiprinančioje mokykloje”Sveika mokykla

(PSO dokumentas “Sveikata XXI amžiuje” 13 uždavinys)

 

Augantis vaikas didžiąją savo laiko dalį praleidžia mokykloje, todėl labai svarbu, kad būtent šioje terpėje būtų sudarytos sąlygos jo fizinės, dvasinės ir socialinės gerovės užtikrinimui. Todėl Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO), Europos Bendrija (EB), Europos Taryba (ET) bendromis pastangomis dar 1992 metais pradėjo kurti sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą Europoje.
     Jau po metų nuo įkūrimo 1993 metais į Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą buvo priimta ir Lietuva.
     Pagrindinis sveikatą stiprinančios mokyklos tikslas yra visų mokyklos bendruomenės narių sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas. Mokiniams padedama formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, kuriama maloni fizinė ir psichologinė aplinka. Dalyvavimas sveikatą stiprinančios mokyklos veikloje mokiniams suteikia galimybę ugdyti savo savarankiškumą ir atsakomybę.
      Sveikatos stiprinimo pagrindas yra sveikatos ugdymas. Jis skatina naudingų įpročių, vertybių ir elgesio, susijusių su sveikata formavimąsi. Sveikatą stiprinančios mokyklos koncepcija apima ne tik patį ugdymą, bet saugios ir sveikos mokymosi aplinkos užtikrinimą, bendradarbiavimo skatinimą mokykloje ir už mokyklos ribų. Būtent sveikatą stiprinančioje mokykloje vykdoma ilgalaikė ir kryptinga sveikatos ugdymo ir stiprinimo veikla pagal parengtas ir tarpžinybinės (SAM ir ŠMM) komisijos patvirtintas sveikatos stiprinimo programas.

      Šiaulių sanatorinė mokykla 2009 m. balandžio 17 d. buvo pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla.

Sveikatą stiprinančios mokyklos pažymėjimas.

Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos pažymėjimas.

Kviečiame susipažinti su parengtu straipsniu, kuris skirtas sveikatą stiprinančioms mokykloms.

Archyvas:

Sveikatingumo diena

Paskelbta 2016-09-07

    Rugsėjo 3 d. mokykloje visi aktyviai dalyvavome sporto dienos renginiuose. Mokiniai atliko įvairias mokytojų pateiktas praktines, kūrybines užduotis susijusias su sportu, sveikata ir  judesiu. Suskaičiavus  visus gautus taškus I- ieji  “Plytų” komanda (15,5 taškų) (8 kl.), II- ieji  “Paršiukų rojaus” komanda  (14,5 taškų)  (9-10 kl.), III- ieji  “Skrudintos varškės” komanda (13 taškų) (6-7 kl.), IV- ieji  “Pabiručių” komanda (10,5 taškų) (1-5 kl.).

   Labai intensyviai vyko ir daug džiugių emocijų sukėlė orientacinis mokyklos teritorijoje. I-ieji  visus punktus surado  “Skrudintos varškės” komanda (6-7 kl.), II - ieji visus punktus surado  "Plytų” komanda ( 8 kl.), III – ieji visus punktus surado  “Paršiukų  rojaus” komanda (9-10 kl.), IV-ieji visus punktus surado  “Pabiručių” komanda (1-5 kl.).