Sveika mokykla

“Visiems vaikams turi būti užtikrinta teisė mokytis sveikatą stiprinančioje mokykloje”Sveika mokykla

(PSO dokumentas “Sveikata XXI amžiuje” 13 uždavinys)

 

Augantis vaikas didžiąją savo laiko dalį praleidžia mokykloje, todėl labai svarbu, kad būtent šioje terpėje būtų sudarytos sąlygos jo fizinės, dvasinės ir socialinės gerovės užtikrinimui. Todėl Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO), Europos Bendrija (EB), Europos Taryba (ET) bendromis pastangomis dar 1992 metais pradėjo kurti sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą Europoje.
     Jau po metų nuo įkūrimo 1993 metais į Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą buvo priimta ir Lietuva.
     Pagrindinis sveikatą stiprinančios mokyklos tikslas yra visų mokyklos bendruomenės narių sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas. Mokiniams padedama formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, kuriama maloni fizinė ir psichologinė aplinka. Dalyvavimas sveikatą stiprinančios mokyklos veikloje mokiniams suteikia galimybę ugdyti savo savarankiškumą ir atsakomybę.
      Sveikatos stiprinimo pagrindas yra sveikatos ugdymas. Jis skatina naudingų įpročių, vertybių ir elgesio, susijusių su sveikata formavimąsi. Sveikatą stiprinančios mokyklos koncepcija apima ne tik patį ugdymą, bet saugios ir sveikos mokymosi aplinkos užtikrinimą, bendradarbiavimo skatinimą mokykloje ir už mokyklos ribų. Būtent sveikatą stiprinančioje mokykloje vykdoma ilgalaikė ir kryptinga sveikatos ugdymo ir stiprinimo veikla pagal parengtas ir tarpžinybinės (SAM ir ŠMM) komisijos patvirtintas sveikatos stiprinimo programas.

      Šiaulių sanatorinė mokykla 2009 m. balandžio 17 d. buvo pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla.

Sveikatą stiprinančios mokyklos pažymėjimas.

Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos pažymėjimas.

Kviečiame susipažinti su parengtu straipsniu, kuris skirtas sveikatą stiprinančioms mokykloms.

Archyvas:

Sveikatinimo iniciatyvos vaikų bendruomenėse

Paskelbta 2016-11-30

Lapkričio mėnesio paskutinę savaitę mokykloje vyko projekto „Sveikatinimo iniciatyvos vaikų bendruomenėse“ edukacinės veiklos. 1-5 klasių mokiniai dalyvavo diskusijoje su Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos katedros dėstytoja Vilija Gendvilaite apie sveiką mitybą, sveiką gyvenseną, saviugdą. 7-8 klasių mokiniai susitiko su psichologe Reda Maselskiene. Renginio metu susipažino su emocijomis, mokėsi atpažinti pyktį ir kitus jausmus. Vaikai, vadovaujami dėstytojos, žaidė įvairius žaidimus, atliko įdomias psichologines užduotis. 

Pasaulinė stuburo diena

Paskelbta 2016-10-19

Pasaulio sveikatos organizacijos iniciatyva spalio 16 diena minima kaip Pasaulinė stuburo diena. Šią dieną minėjome ir savo mokykloje. Jau prieš savaitę mokykloje vyko tradicinė „Taisyklingos laikysenos savaitė“, į kurią įsijungė ir lopšelio-darželio „Pasaka“ bendruomenė bei Šiaulių valstybinės kolegijos Medicinos fakulteto studentai. Skirtingų dalykų pamokose atkreipėme dėmesį į fizinį aktyvumą, taisyklingą laikyseną bei sveikatą įtakojančius veiksnius. 5-6 klasių mokiniams edukacinę veiklą „Sveika mityba“ vedė  ŠVSB specialistė Gintarė Jasiulytė. 7 kl. mokiniai lankėsi Šiaulių valstybinės kolegijos Medicinos fakultete, kur dalyvavo Reabilitacijos katedros organizuotame žaismingame edukaciniame užsiėmime. 8-9 klasės mokiniai mankštinosi su jogos specialiste Jurga Mikelioniene. 10 klasės mokiniai viešėjo Šiaulių arenoje, kur susipažino su sporto kompleksu, dalyvavo Šiaulių krepšinio komandos treniruotėje, diskutavo apie profesionalų sportą ir sveikatą.

1000 km Širdies žygis

Paskelbta 2016-09-27

Rugsėjo 24 dieną Prisikėlimo aikštėje kartu su Šiaulių miesto meru ir būriu šiauliečių 7 klasės mokiniai ir mokytojas  Eduardas Bakševičius pasitiko iniciatyvos – „1000 km Širdies žygis“ iniciatorių ir žygeivį Saulių Bagdoną. Kartu su paramos fondu „Mamų unija“ S. Bagdonas kviečia aukoti vėžiu sergantiems vaikams.

Sveikatingumo diena

Paskelbta 2016-09-07

    Rugsėjo 3 d. mokykloje visi aktyviai dalyvavome sporto dienos renginiuose. Mokiniai atliko įvairias mokytojų pateiktas praktines, kūrybines užduotis susijusias su sportu, sveikata ir  judesiu. Suskaičiavus  visus gautus taškus I- ieji  “Plytų” komanda (15,5 taškų) (8 kl.), II- ieji  “Paršiukų rojaus” komanda  (14,5 taškų)  (9-10 kl.), III- ieji  “Skrudintos varškės” komanda (13 taškų) (6-7 kl.), IV- ieji  “Pabiručių” komanda (10,5 taškų) (1-5 kl.).

   Labai intensyviai vyko ir daug džiugių emocijų sukėlė orientacinis mokyklos teritorijoje. I-ieji  visus punktus surado  “Skrudintos varškės” komanda (6-7 kl.), II - ieji visus punktus surado  "Plytų” komanda ( 8 kl.), III – ieji visus punktus surado  “Paršiukų  rojaus” komanda (9-10 kl.), IV-ieji visus punktus surado  “Pabiručių” komanda (1-5 kl.).