Ugdymas karjerai

mukis

Socialinių kompetencijų ugdymo kalendorius

Tikslas – padėti mokiniams sąmoningai, aktyviai kurti savo karjerą.

Pagrindiniai dokumentai:                 

1. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas (patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V- 1090/A1-314).

2. Ugdymo karjerai programa (patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V – 72).

3. Šiaulių sanatorinės mokyklos profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas (patvirtintas Šiaulių sanatorinės mokyklos direktoriaus 2016 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. IV-68).

Uždaviniai:

1. Sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai.

2. Teikti informaciją apie aukštosiose mokyklose bei profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas.

3. Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).

4. Organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą.

5. Vykdyti mokinių profesinį konsultavimą (individualų ir grupinį).

6. Padėti mokiniams, jų tėvams rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, supažindinti su profesinio informavimo šaltiniais, patarti, kur rasti profesinio informavimo, konsultavimo institucijas.

Ugdymo karjerai klausimais konsultuoja:

ugdymo karjerai koordinatorė Irma Grabauskienė, el.p. irma.grabauskiene@sanatorinemokykla.lt

Nuorodos:

Kaip padėti vaikui renkantis profesiją

Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašo

Karjeros planas 5-6 kl.

Karjeros planas 7 kl.

Karjeros planas 8 kl.

Karjeros planas 9 kl.

Karjeros planas 10 kl.

 

Archyvas:

Išvyka į įmonę Redal

Paskelbta 2019-05-30

Gegužės 29 dieną 9 klasės mokiniai vyko į profesinio veiklinimo pažintinį vizitą Redal įmonėje. Atvykus į Redal įmonę mus pasitiko labai pozityvus, draugiškas darbuotojų kolektyvas. Poilsio kambaryje įmonės pardavimų atstovė Giedrė išsamiai supažindino mokinius su įmonės veikla ir istorija. Mokiniai buvo sužavėti skyriuose dirbančių žmonių komunikabilumu, gera nuotaika ir dideliu pozityvumu dirbant savo darbą. Trys Redal įmonės skyriai pakvietė į savo patalpas ir trumpai pristatė darbo pobūdį. Lankėmės: pirkimų, pardavimų, buhalterijos skyriuose. Pirkimų ir pardavimų vadybininkai užtikrino, kad dirbant šį darbą labai svarbios kalbos. Tendencija tokia, kad šiuo metu nebe užtenka mokėti anglų, rusų kalbas, o jau būtinos papildomos kalbos kaip: vokiečių, prancūzų, italų. Buhalterijos skyriuje dirba ne tik buhalterės, bet ir finansininkas, kuris užtikrino, kad svarbūs ekonomikos, matematikos, loginio mąstymo, lietuvių kalbos mokslai.

Pradiniukų ugdymo karjerai diena

Paskelbta 2019-04-15

Pradinių klasių mokiniai lankėsi Šiaulių profesinio rengimo centre. Mokiniai susipažino su įvairiomis profesijomis: sporto klubo paslaugų darbuotojas, higieninės kosmetikos kosmetikas, vizualinės reklamos gamintojas, sukirpėjas – konstruktorius, fotografas, floristas, kirpėjas, siuvėjas. Buvo įdomi patirtis, todėl grįžę aptarė visas specialybes ir svarstė kuo norėtų būti užaugę.

Informaciją pateikė Lina Navikienė

Šeštokų išvyka

Paskelbta 2019-03-27

Kovo 25 dieną šeštokai vyko į Islandijos įmonę “HAMPIDJAN BALTIK”, kuri yra įsikūrusi Šiauliuose. Šioje įmonėje dirba Aisčio mama Živilė, kuri mus ir pakvietė susipažinti su įmonės veikla. Įmonės veiklos profilis platus : gaminami specialūs tinklai žvejybai, neriami tralai dideliems žvejybiniams laivams, gaminami ir pinami laivų ar kitų sunkių daiktų tempimo linai, tinklai sportui. Įmonė labai didelė. Joje dirba apie 400 žmonių. Ekskursija visiems labai patiko. Ačiū Živilei.
Informaciją pateikė R. Beniušienė.

Renginys „Tapk pilotu“

Paskelbta 2018-11-27

Lapkričio 22 d. 9 a klasės mokiniai dalyvavo „Tapk pilotu“ ir „BAA Training“ renginyje, kuris vyko P.Višinskio bibliotekoje. Mokiniai renginio metu sužinojo apie piloto profesiją ir studijas, kaip užsitikrinti darbo vietą dar prieš prasidedant mokymams: tokias galimybes suteikia „BAA Training“ kartu su avialinijomis įgyvendinamos kadetų programos.  Išgirdo , kaip „Tapk pilotu“ projektas suteikia galimybę išspręsti lėšų  trūkumą. Buvo pateikta ne tik apie piloto profesiją, bet ir apie orlaivių palydų profesiją.

Išklausę pristatymą, padarė išvadą: tai labai brangios studijos.

Renginio pabaigoje vyko žaidimas „Išbandyk piloto kėdę“. Dovidas atsakė į gan suktą klausimą ir laimėjo puikų termosą.

Informaciją parengė Giedrė Gabšienė

Šeštokai etnografinėje kaimo sodyboje “Žemaitiška pastogė”

Paskelbta 2018-10-11

Turiningas ir prasmingas šeštokų trečiadienis. Spalio 10 dieną vykome į pažintinę išvyką etnografinėje kaimo sodyboje “Žemaitiška pastogė”. Čia susipažinome su individualaus verslo galimybėmis. Savo sėkmės istorija dalinosi sodybos šeimininkė Vida. Idėjų, minčių ir planų ši charizmatiška moteris turi iki gyvenimo pabaigos. Svarbiausia Vidai laikas ir geri žmonės šalia. "Kai duodi žmonėms, tai ir gauni"- sako ji.

Po verslo pamokų apžiūrėjome sodybą, džiaugėmės gražiu rudenišku oru bei draugišku bendravimu. Ačiū Vidai už žinias, gerą nuotaiką ir puikiai praleistą laiką.

Informaciją rengė Rasa Beniušienė

Vakaronė "Pasimatuok profesiją"

Paskelbta 2018-06-07

Per mokslo metus sanatorinės mokyklos mokiniai ne tik mokėsi, stiprino sveikatą, bet ir puikiai bei prasmingai leido laisvalaikį. Mokiniai dalyvavo 14-oje profesinio veiklinimo išvykų, kuriose susipažino su įvairiomis profesijomis, lankėsi  Šiaulių universitete, Šiaulių profesinio rengimo centre, „Saulėtekio“ gimnazijoje“.  Vakaronės „Pasimatuok profesiją“  metu  mokiniai  pasidalino įspūdžiais, kuriuos patyrė profesinio veiklinimo išvykų metu.  Išradingi 5-10 klasių pasirodymai pradžiugino visus susirinkusius.

Informaciją pateikė I. Grabauskienė

Antradienio popietė meninio ugdymo studijoje "Mikitukas"

Paskelbta 2018-05-16

Penktokai dalyvauja projekte “Įšok į tėvų klumpes”. Gegužės 15 dieną vykome į meninio ugdymo studiją “MIKITUKAS “, kuriai vadovauja Povilo mama Eglė. Susipažinome su studijos veikla, piešėme ant šviesų molberto, smėlio staliukų, svajojome apie artėjančią vasarą.🌞

Taip pat aplankėme viešąją P. Višinskio biblioteką, vaikų literatūros skyrių. Susipažinome su automatizuota skaitytojų aptarnavimo sistema, bibliotekos knygų fondu, žaisloteka.

Grįžome pilni įspūdžių.

Informaciją parengė Rasa Beniušienė

Išvyka į „Birutės“ vandenvietę

Paskelbta 2018-05-11

Ketvirtadienį, mes,  8 klasės mokiniai, lankėmės Šiaulių „Birutės“ vandenvietėje. Čia susipažinome su „vandens keliu“ iki vartotojo bei pasidomėjome čia dirbančių žmonių profesijomis. Pirmiausia apžiūrėjome gręžinius. Sužinojome, kad vanduo pumpuojamas iš 200 metrų gylio, o per parą išpumpuojama per 12.000 kvadratinių metrų vandens. Apžiūrėjome aeracines, nugeležinimo  patalpas, atsigėrėme gaivaus šalto vandens. Daug sužinoję apie „vandens kelią“, pasigrožėję vandenvietės aplinka, linksmai įsiamžinę  fotosesijoje, patenkinti grįžome į mokyklą.

Informaciją parengė Giedrė Gabšienė

Susitikimas su diplomatu Ernestu Grabažiumi

Paskelbta 2018-05-07

Mokykloje lankėsi Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Jungtinių Tautų, tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių departamento patarėjas Ernestas Grabažis. Svečias su 8-10 klasių moksleiviais  diskutavo apie Europos Sąjungą. Pokalbio pabaigoje diplomatas organizavo viktoriną, kurios metu pateikti klausimai padėjo prisiminti turimas, įgyti naujų žinių ir pasiruošti gegužės 9 dienai - Europos dienai. Aktyviausius viktorinos dalyvius svečias apdovanojo asmeninėmis dovanėlėmis.

Dėkojame Ernestui Grabažiui už turiningai ir įdomiai praleistą laiką su mūsų mokyklos mokiniais.

Informaciją pateikė I.Grabauskienė

Pokalbis