Ugdymas karjerai

mukis

Socialinių kompetencijų ugdymo kalendorius

Tikslas – padėti mokiniams sąmoningai, aktyviai kurti savo karjerą.

Pagrindiniai dokumentai:                 

1. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas (patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V- 1090/A1-314).

2. Ugdymo karjerai programa (patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V – 72).

3. Šiaulių sanatorinės mokyklos profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas (patvirtintas Šiaulių sanatorinės mokyklos direktoriaus 2016 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. IV-68).

Uždaviniai:

1. Sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai.

2. Teikti informaciją apie aukštosiose mokyklose bei profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas.

3. Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).

4. Organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą.

5. Vykdyti mokinių profesinį konsultavimą (individualų ir grupinį).

6. Padėti mokiniams, jų tėvams rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, supažindinti su profesinio informavimo šaltiniais, patarti, kur rasti profesinio informavimo, konsultavimo institucijas.

Ugdymo karjerai klausimais konsultuoja:

ugdymo karjerai koordinatorė Irma Grabauskienė, el.p. irma.grabauskiene@sanatorinemokykla.lt

Nuorodos:

Kaip padėti vaikui renkantis profesiją

Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašo

Karjeros planas 5-6 kl.

Karjeros planas 7 kl.

Karjeros planas 8 kl.

Karjeros planas 9 kl.

Karjeros planas 10 kl.

 

Archyvas:

Išvyka į Joniškio žemės ūkio mokyklą

Paskelbta 2018-03-14

Kovo 12 dieną, pirmadienį, 9-10 klasių mokiniai lankėsi Joniškio žemės ūkio mokykloje. Mokinius lydėjo auklėtojos Zolina Jašinskienė ir Daiva Stankaitienė. Išvykos tikslas - padėti mokiniams pasirinkti ugdymo įstaigą, kurioje jie galėtų tęsti mokslą po dešimtos klasės ir įgytų jiems patinkančią specialybę.

O specialybių čia siūlo įgyti įvairių - apdailininko (statybininko), multimedijos paslaugų teikėjo, padavėjo ir barmeno, technikos priežiūros verslo darbuotojo, virėjo, žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo ir kitų.

Visi drauge įvertinome - mokykla graži, moderni, su naujausios įrangos laboratorijomis, bendrabučio kambariai tik ką renovuoti. Verta pagalvoti...

Informaciją parengė Daiva Stankaitienė

Projektas „Atrask save“

Paskelbta 2018-01-26

Sausio 25 dieną Šiaulių sanatorinėje mokykloje svečiavosi Giedrė Paliulienė iš Šiaulių Jaunimo centro ir pristatė projektą „Atrask save“. Viešnia susitikimo metu supažindino aštuntokus  su projekto „Atrask save“ tikslu ir kam jis skirtas.  Šis projektas suteikia galimybę jaunimui sužinoti daugiau informacijos apie profesijas ir pasirinkti tinkamiausia sau. Projekte dalyvauja jaunimas nuo 15 iki 29 metų.Giedrė Paliulienė dalijosi patirtimi apie profesijas, pateikė profesijos pasirinkimo pavyzdžių iš asmeninės patirties. Supažindino mokinius su įstaigomis, kurios suteikia profesijas bei informavo apie įstaigas, kurios rengia trumpalaikius kursus. Aštuntokai dalyvavo praktinėje veikloje žmonių tipai profesijai pasirinkti.

Informaciją parengė J. Petrauskienė

9-okai tardymo izoliatoriuje

Paskelbta 2018-01-18

Sausio 18 d. 9 klasės mokiniai keliavo į Šiaulių tardymo izoliatorių. Jie sužinojo kaip viskas ten veikia, kiek šiame izoliatoriuje telpa kalinių, kad kaliniai gali įgyti vidurinį išsilavinimą, jei patys to nori... Taip pat lankėsi izoliatoriaus muziejuje. Buvo įdomu!

Informaciją pateikė Austėja Sindriūnaitė, 9 klasė

Lankomės būsimųjų fotografų „kalvėje“

Paskelbta 2017-12-29

Besibaigiant 2017 metams, fotografų būrelio nariai išsiruošė pas būsimuosius fotografus, į  ŠPRC Buitinių paslaugų centrą. Mokytoja Lina Mišeikienė mus sutiko labai šiltai. Pirmiausia pavaišino gardžiu pyragu, o po to plačiai papasakojo apie tinkamo fotoaparato pasirinkimą, fotografavimo techniką, apšvietimą bei komponavimą.

Pasinaudoję  jų studija pozavome lyg tikri modeliai, įsiamžinome bendrai nuotraukai.

 

 

Būrelio vadovė   Giedrė Gabšienė

Mokinių konferencija „Sėkmingų žmonių karjeros kelias“

Paskelbta 2017-12-18

Inesa Šaulytė (7 kl.) ir Iveta Purytė (9 kl.) dalyvavo respublikinėje bendrojo ugdymo mokyklų 5-10 klasių mokinių konferencijoje „Sėkmingų žmonių karjeros kelias“.

Merginos atsakingai ruošėsi, labai jaudinosi, bet puikiai pasirodė su pranešimu „NTS- Noras, Tikslas, Sėkmė“. Dėkojame mokyklos vyresniajai slaugos administratorei, Kristinai Šivickienei, kuri mielai sutiko mokinėms duoti interviu apie savo mokymąsi ir darbą sanatorinėje mokykloje bei savo karjeros kelią.

 

Konferencija vyko gruodžio 14 d. Šiaulių logopedinėje mokykloje. Mokines ruošė ir informaciją pateikė auklėtojos Anželika Grigaliūnė ir Justė Rinevienė.

Susitikimas su gamtos fotografu, ornitologu M.Čepuliu

Paskelbta 2017-11-20

Penktadienį mokykloje svečiavosi populiariausias gamtos fotografas, ornitologas, knygos „Metai. Gamtos fotografo dienoraštis“ autorius  Marius Čepulis. Svečias mokiniams pravedė pamoką “Gamtos fotografija ir kaip prikalbinti gyvūną fotografuotis“. Autorius papasakojo ką fotografuoja ( peizažai, dangus, debesys, pašvaistės, povandeninis  pasaulis, žvėrys, paukščiai, ropliai, ...) ir ką labiausiai mėgsta fotografuoti. Ogi, paukščius. Jis gi –ornitologas.

Ko gi reikia norint būti gamtos fotografu? Pirmiausia žinių, po to, mokėjimo fotografuoti, sėkmės, patirties, kantrybės, išmaniųjų programėlių, įrangos. Žinios. Kiekvienam gyvūnui – individualiai. Svarbu žinoti apie gyvūną ar  paukštį viską: kur ir kada jis būna, kaip prie jų prieiti, ką mėgsta, kada maitinasi, kada atsiveda jauniklių,... Be to, svarbu tinkamai pasistatyti slėptuvę, gerai ją užmaskuoti.

Fotografas rodė daug gražių nuotraukų, papasakodamas nuotraukos priešistorę, pakomentuodamas užfiksuotą vaizdą.

Paskaita „Ateities Lietuva“

Paskelbta 2017-11-20

Lapkričio 15 d.  šeši 8a klasės mokiniai vyko į profesionalaus karjeros konsultanto Ryčio Jurkėno paskaitą „Ateities Lietuva“ S. Daukanto gimnazijoje.  Pranešėjas išdėstė 5 žingsnių strategiją, kuri garantuoja sėkmingos karjeros pasirinkimą, paaiškino, kaip svarbu susidaryti veiksmų planą ir kodėl jaunimas nežino, kaip pasirinkti savo kelią ir kas įtakoja pasirinkimui.

Baigdamas paskaitą, R. Jurkėnas pacitavo, kad sėkmei reikia tik dviejų dalykų: tiksliai žinoti, ko trokšti ir įvertinti, kokią kainą  esi pasiryžęs už tai sumokėti ir pradėti mokėti (H.L. Hunt).

Mokiniams paskaita patiko, jie sužinojo daug  naujo ir įsivertino   turimas žinias.

Informaciją parengė 8a klasės vadovė  G. Gabšienė                    

Svečiuose Švietimo centro jaunimo darbo biržos koordinatorė Giedrė Paliulienė

Paskelbta 2017-11-10

9-10 klasių mokiniams vyko paskaita - diskusija „Atrask save“. Lektorė supažindino su ateities profesijomis, aptarė, kokių profesijų žmonių reikės ateityje. Mokiniams patarė apgalvoti savo dabartinius pomėgius ir, koks darbas labiau tiktų. Pasiūlė rinktis ne tą profesiją, kurią pasirinko draugas, o kokia darbine veikla pats norėtų užsiimti ateityje. Lektorė pabrėžė, kad ateityje labiausiai bus patrauklios profesijos, susijusios su išmaniosiomis technologijomis.

Buvo išsamiai pristatytas projektas „Atrask save“, skirtas 15-28 metų jaunimui, kuris nedirba, nesimoko, nedalyvauja mokymuose. Projekto tikslas – suteikti jaunimui aktyvaus skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokį pasiūlymą jaunas žmogus pageidauja gauti. Šios paslaugos yra suteikiamos pagal individualius kiekvieno jauno žmogaus poreikius, didžiausią dėmesį skiriant individualiam darbui.

Informaciją pateikė Zoolina Jašinskienė

Išvyka į tardymo izoliatorių

Paskelbta 2017-10-16

Spalio 5 d. ir 12 d. Šiaulių sanatorinės mokyklos 8a ir 8b klasės mokiniai ir auklėtojos lankėsi Šiaulių tardymo izoliatoriuje. Ekskursijos metu mokiniai susipažino su Tardymo izoliatoriuje veikiančiu muziejumi, jo atsiradimo istorija, bausmių vykdymo sistema, laikomų asmenų gyvenimo sąlygomis, darbuotojų profesijomis, karjera.

Informaciją pateikė G. Gabašienė ir J. Petrauskienė