Ugdymo planas

Mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 d.

Mokslo metų pabaiga:

 • 1- 5 kl. - gegužės  30 d.
 • 6 -10 kl. - birželio 2 d.

Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

 • I  pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 21 d.
 • II pusmetis: sausio 23 d.  – birželio 2  d.

 

Mokykla dirba 6 dienas per savaitę (Švietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. ISAK-969). Pamokos trukmė – 40 minučių.

 

Dienos skirtos kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai:

 • Rugsėjo  2 d.(V) –  Adaptacinė diena( veikla pagal atskirą tvarkaraštį);
 • Rugsėjo  3 d.(VI)  –   Sporto diena;
 • Spalio   17 d.(I)  -  Stuburo diena;
 • Lapkričio 23 d.(III) – Karjeros diena;
 • Gruodžio 6 d.( II)  -  Gerumo diena. Akcija ,, Padovanok gerumą“;
 • Vasario 15 d. (III)    - ,,Aš tikrai myliu Lietuvą“;
 • Kovo 3 d. (V)    -    Kaziuko mugė;
 • Balandžio 27 d.(IV) – Tylos ir triukšmo diena;
 • Gegužės  30 d.(II)     -  Paskutinis skambutis 4 kl. Pasiekimų  diena 1-5 kl.;
 • Gegužės 31 d.(III)    -  Projektų diena 1 -10 kl.
 • Birželio 1 d.(IV)     - Sporto diena;
 • Birželio 2 d.(V)     - Pasiekimų diena 6-10kl.

Mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos

Laikas

Rudens

2016-10-31  -  11-05

Žiemos (Kalėdų)

2016-12-27  -  2017-01-07

Žiemos

2017-02-17  -  02-18

Pavasario ( Velykų)

2017-04-10  -  04-15

Papildomos 1-5 kl.

2017-02-13  -  02-18

2017-03-13  -  03-18