Ugdymo planas

2018-2019 mokslo metai prasideda rugsėjo 3 d., ugdymo procesas baigiamas atitinkamai:

Klasė

2018-2019 m.m.

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė

pradžia

pabaiga

savaičių skaičius

mokymosi dienų skaičius

1-4

09-03

06-07

35

175

5-10

09-03

06-21

37

185

 

1 – 4 klasių pusmečių trukmė:

pirmasis pusmetis: rugsėjo 3 d. – sausio 31 d.,

antrasis pusmetis: vasario 1 d. – birželio 7 d.,

5 – 10 klasių pusmečių trukmė:

pirmasis pusmetis: rugsėjo 3 d. – sausio 31 d.,

antrasis pusmetis: vasario 1 d. – birželio 21 d.,

 

 Pamokos trukmė – 40 minučių.

 

Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-8 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

 

Netradicinės dienos:

Eil.Nr.

Data

Dienos tema

Atsakingi

1.

09-03 (I)

Mokslo ir žinių diena.

 

2.

10-16 (II)

Sveikatingumo diena.

GKK metodinė grupė

Mokymosi be sienų darbo grupė

3.

10-27 (VI)

Kartų diena.

 

ATVIRŲ DURŲ DIENA (už sausio 3 d.)

4.

11-09 (V)

Patyriminio   ugdymo STEAM diena.

Matematikos, gamtamokslinio ugdymo metodinė grupė

5.

12-13 (III)

Gerumo diena

 

6.

02-02 (VI)

Pilietinio ir tautinio ugdymo diena.

ATVIRŲ DURŲ DIENA (už sausio 4d.) Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Auklėtojų metodinė grupė

7.

02-15 (V)

Gimtosios kalbos puoselėjimo diena.

Socialinių mokslų ir kalbų metodinė grupė

8.

03-20 (III)

Gamtosauginio ugdymo diena.

Matematikos, gamtamokslinio ugdymo metodinė grupė

9.

04-11 (IV)

Ugdymo karjerai diena.

Ugdymo karjerai darbo grupė

10.

05-21 (II)

Kuriame ateitis mokyklą

Dorinio ugdymo ir menų metodinė grupė

11.

06

03-06

Mokomės kitaip (1-4 klasės).

Pradinio ugdymo metodinė darbo grupė

12.

06-07 (V)

Pasiekimų diena (1-4 klasės).

Bendruomenės pasiekimų ir pažangos darbo grupė

Pradinio ugdymo metodinė darbo grupė

13.

06

17-20

Mokomės kitaip (5-10 klasės).

 

14.

06-21 (V)

Pasiekimų diena (5-10 klasės).

Bendruomenės pasiekimų ir pažangos darbo grupė

 

Mokiniams skiriamos atostogos:

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens 1-10 kl.

2018-10-29

2018-11-02

Žiemos (Kalėdų) 1-10 kl.

2018-12-27

2019-01-04

Žiemos 1-10 kl.

2019-02-18

2019-02-22

Pavasario (Velykų) 1-10 kl.

2019-04-29

2019-05-03

Vasaros 1-4 kl.

2019-06-10

2019-08-31

Vasaros 5-10 kl.

2019-06-24

2019-08-31