Ugdymo planas

2017-2018 mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., ugdymo procesas baigiamas atitinkamai:

Klasė

2017-2018 m.m.

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė

pradžia

pabaiga

savaičių skaičius

mokymosi dienų skaičius

1-4-os

09-01

05-31

34

170

5-10-os

09-01

06-15

36

181

 

1 – 4 klasių pusmečių trukmė:

pirmasis pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 31 d.,

antrasis pusmetis: sausio 24 d. – gegužės 31 d.,

5 – 10 klasių pusmečių trukmė:

pirmasis pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 31 d.,

antrasis pusmetis: sausio 24 d. – birželio 15 d.,

 

 Pamokos trukmė – 40 minučių.

 

 TĖVŲ SUSIRINKIMAI:

2017-10-27 (V)

2018-02-15 (IV)

2018-05-31 (IV) 1-4 klasės

2018-06-15 (V) 5-10 klasės

 

Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-8 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

 

Netradicinės dienos:

Rugsėjo 1 d. –Mokslo ir žinių diena

Rugsėjo 7 d. – Ugdymo karjerai diena

Spalio 27 d. – Sporto diena

Lapkričio 15 d. – Lietuvių kalbos puoselėjimo diena

Vasario 15 d. – Pilietinio ir tautinio ugdymo diena 

Kovo 20 d. – Gamtosauginio ugdymo diena

Balandžio 19 d. -  Patyriminio ugdymo STEAM diena

Balandžio 30 d. – Projektų diena

Birželio 1 d. (gegužės 28 d.) – Tolerancijos diena

Birželio 14 d. – Pasiekimų diena

 

Mokiniams skiriamos atostogos:

 

Atostogos                      
 

2017-2018 m.m.

prasideda

baigiasi

Rudens 1-10 kl.

2017-10-30

2017-11-03

Žiemos (Kalėdų) 1-10 kl.

    2017-12-27

    2018-01-03

Žiemos   1-10 kl.

    2018-02-19

    2018-02-23

 

Pavasario (Velykų) 1-10 kl.                           
 

 

    2018-04-03

 

    2018-04-06

Vasaros 1-4 kl.

    2018-06-01

    2018-08-31

Vasaros 5-10 kl.

    2018-06-16

     2018-08-31