Viešieji pirkimai

Šiaulių sanatorinės mokyklos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės.

 

2017

Informacija apie mažos vertės viešuosius pirkimus. 2017 m. sausio mėn..

Informacija apie mažos vertės viešuosius pirkimus. 2017 m. vasario mėn.

nformacija apie mažos vertės viešuosius pirkimus. 2017 m. kovo mėn.

Informacija apie planuojamus viešuosius pirkimus

2016

Šiaulių sanatorinės mokyklos 2016 m. atliktų pirkimų registracijos žurnalas.

Šiaulių sanatorinės mokyklos informacija apie 2016 m. įvykdytus viešuosius pirkimus.

Informacija apie Šiaulių sanatorinės mokyklos viešųjų pirkimų pasirašytas sutartis.

At-6 ataskaita už 2016 metus