Vaiko gerovės komisija

vgk

Koordinatorė - direktorė Lijana Giedraitienė;

Vadovė – Atena Žymantienė – specialioji pedagogė;

Nariai: Irma Grabauskienė – direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui;

Danguolė Kraskauskienė – socialinė pedagogė, socialinė darbuotoja;

Virginija Dapkevičienė – psichologė;

Lina Navikienė – pradinių klasių mokytoja.

 

Šiaulių sanatorinės mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos tvarkos aprašas

Rekomendacijos mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje