Bendruomenė

 
bendruomenė_2018-2019

LIJANA GIEDRAITIENĖ

Mokyklos direktorė 

El.paštas -  lijana.giedraitiene@sanatorinemokykla.lt

Tel.: +370 65217780

Gyvenimo aprašymas

Pareigybės aprašymas

2018 metų veiklos užduotys

 

VIKTORAS NORKUS

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

El.paštas - viktoras.norkus@sanatorinemokykla.lt

Tel.: +370 41524617, +370 68472075

 

IRMA GRABAUSKIENĖ

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui

El. paštas - irma.grabauskiene@sanatorinemokykla.lt

Tel.: +370 65620596

 

KRISTINA ŠIVICKIENĖ

Slaugos administratorė

El. paštas - kristina.sivickiene@sanatorinemokykla.lt

Tel.: +370 61384246

 

DANUTĖ NACIONIENĖ

Vyriausioji buhalterė

El.paštas -  buhalterija@sanatorinemokykla.lt

Tel. 841 524617

Pagrindinė darbovietė

Vardas Pavardė

Išsilavinimas, specialybė

Mokomieji dalykai, kvalifikacija

Kontaktai

Abromavičienė Asta (dekretinės atostogos)
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), dailė ir technologijos, dailė
Dailės mokytoja, vyresnioji auklėtoja
asta.abromaviciene@sanatorinemokykla.lt
Bagdonaitė Dainė
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), biologija ir chemija, švietimo vadyba
Gamtos ir žmogaus, biologijos, chemijos mokytoja metodininkė
daine.bagdonaite@sanatorinemokykla.lt
Bartašienė Lina
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), matematika, fizika
Matematikos, fizikos vyresnioji mokytoja
lina.bartasiene@sanatorinemokykla.lt
Bakševičius Eduardas
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), specialioji pedagogika ir kūno kultūra, taikomoji kūno kultūra
Gydomojo plaukimo, gydomosios kūno kultūros vyresnysis mokytojas
eduardas.baskevicius@sanatorinemokykla.lt
Beniušienė Rasa
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio mokymo pedagogika ir metodika
Vyresnioji auklėtoja
rasa.beniusiene@sanatorinemokykla.lt
Čikun Dalia
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), rusų kalba ir literatūra
Rusų kalbos mokytoja, vyresnioji auklėtoja
dalia.cikun@sanatorinemokykla.lt
Eizintas Kęstutis
Aukštasis universitetinis (pedagoginis)
Auklėtojas
kestutis.eizintas@sanatorinemokykla.lt
Dovydaitis Saulius
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), fizika ir auklėjamo darbo metodika
Fizikos, informacinių technologijų, žmogaus saugos vyresnysis mokytojas
saulius.dovydaitis@sanatorinemokykla.lt
Gabšienė Giedrė
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio mokymo pedagogika ir metodika
Auklėtoja metodininkė
giedre.gabsiene@sanatorinemokykla.lt
Greičiūnaitė-Rakickienė Akvilė (vaiko auginimo atostogos)
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), Muzikos pedagogika
Muzikos vyresnioji mokytoja, mergaičių ansamblio vadovė, vyresnioji auklėtoja
akvile.rakickiene@sanatorinemokykla.lt
Grigaliūnė Anželika
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), anglų kalbos filologija, anglų kalbos ankstyvojo ugdymo pedagogika, pradinio ugdymo pedagogika, karjeros edukologija (magistras)
Vyresnioji anglų kalbos mokytoja
anzelika.grigaliune@sanatorinemokykla.lt
Gudaitė-Fediuk Rasa
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinių klasių pedagogika ir kūno kultūra, edukologija
Gydomosios kūno kultūros mokytoja metodininkė
rasa.fediuk@sanatorinemokykla.lt
Jakubauskienė Vitalija
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), lietuvių kalba ir literatūra, etika
Etikos mokytoja metodininkė, vyresnioji auklėtoja
vitalija.jakubauskiene@sanatorinemokykla.lt
Kankalienė Viga
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio mokymo pedagogika
Auklėtoja
viga.kankaliene@sanatorinemokykla.lt
Katkevičienė Dina
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija, pradinio mokymo pedagogika ir metodika
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, auklėtoja
dina.katkeviciene@sanatorinemokykla.lt
Liutkevičienė Irena
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), meninis ugdymas ir tikyba
Katalikų tikybos mokytoja
irena.liutkeviciene@sanatorinemokykla.lt
Lunskis Valdas
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), lietuvių kalba ir literatūra
Lietuvių kalbos mokytojas metodininkas
valdas.lunskis@sanatorinemokykla.lt
Navikienė Lina
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio ugdymo pedagogika
Pradinių klasių mokytoja
lina.navikiene@sanatorinemokykla.lt
Norkus Viktoras
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), lietuvių kalba ir literatūra
Lietuvių kalbos vyresnysis mokytojas, antroji vadybinė kategorija
viktoras.norkus@sanatorinemokykla.lt
Petrauskienė Jovita
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), lietuvių filologija, dalyko pedagogika
Auklėtoja
jovita.petrauskiene@sanatorinemokykla.lt
Raudienė Edita
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio mokymo pedagogika ir metodika
Vyresnioji  auklėtoja, geografijos mokytoja
edita.raudiene@sanatorinemokykla.lt
Rinevienė Justė
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), papildomas ugdymas ir etika, švietimo kokybės vadyba (magistras)
Auklėtoja
juste.rineviene@sanatorinemokykla.lt
Sėjūnas Viktoras
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), kūno kultūra ir sporto pedagogika
Auklėtojas
viktoras.sejunas@sanatorinemokykla.lt
Staponkienė Justė
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), papildomas ugdymas ir etika
Auklėtoja, etikos mokytoja
juste.staponkiene@sanatorinemokykla.lt
Stankaitienė Daiva
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio mokymo pedagogika ir metodika
Vyresnioji  auklėtoja
daiva.stankaitiene@sanatorinemokykla.lt
Šedienė Loreta
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), istorija ir tarybinė teisė
Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja metodininkė
loreta.sediene@sanatorinemokykla.lt
Taujanskaitė-Kaušė Vilija
Aukštasis universitetinis (pedagoginis)
Dailės ir keramikos mokytoja
vilija.kause@sanatorinemokykla.lt
Užgalienė Jurgita
Aukštasis universitetinis (pedagoginis)
Auklėtoja
jurga.uzgaliene@sanatorinemokykla.lt
Veikutienė Asta
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio mokymo pedagogika ir kūno kultūra, kūno kultūros ir sporto pedagogika (magistras)
Plaukimo mokytoja
asta.veikutiene@sanatorinemokykla.lt
Veličkaitė Miglė
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), muzikos pedagogika
Auklėtoja
migle.velickaite@sanatorinemokykla.lt
Vilcinė Daiva
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), meninis ugdymas ir tikyba; teatro edukologija (magistras); 
 
Neformaliojo ugdymo mokytoja,
III vadybinė kategorija
daiva.vilcine@sanatorinemokykla.lt

 

Nepagrindinė darbovietė

Vardas Pavardė

Išsilavinimas, specialybė

Mokomieji dalykai, kvalifikacija

Kontaktai

Rimšienė Irma
Aukštasis universitetinis (pedagoginis), pradinio mokymo pedagogika ir metodika, vokiečių kalba ir literatūra
Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė
irma.rimsiene@sanatorinemokykla.lt

 

 

sveikatos_specialistai

Vardas, Pavardė, kontaktai

Pareigos

Irena Banevičienė
Bendrosios praktikos slaugytoja
Virgilija  Chromcova
virgilija.chromcova@sanatorinemokykla.lt
Bendrosios praktikos slaugytoja
Masažuotoja
Laimutė Navikienė 
laimute.navikiene@sanatorinemokykla.lt
Dietistė
Svaiga Beinorienė
svaiga.beinoriene@sanatorinemokykla.lt
Medicinos psichologas
Erika Rimkuvienė (motinystės atostogose)
Kineziterapeutė, ergoterapeutė
Grėta Babičaitė
Ergoterapeutė
Gasiūnienė Inga
Bendrosios praktikos slaugytoja
Martynas Vaičekauskis
martynas.vaicekauskas@sanatorinemokykla.lt
Kineziterapeutas
Danguolė  Kraskauskienė
danguole.kraskauskiene@sanatorinemokykla.lt
Socialinė darbuotoja
Vanda Liukpetrienė
Vaikų  ligų gydytojas
Rimantas Norkus
rimantas.norkus@sanatorinemokykla.lt
Gydytojas ortopedas, traumatologas
Irena Pliūrienė
Gydytojas vaikų neurologas
Airida Ribikauskienė
airida.ribikauskiene@sanatorinemokykla.lt
Fizinės medicinos reabilitacijos slaugytojas
Euridija Stabrauskienė
euridija.stabrauskiene@sanatorinemokykla.lt
Bendrosios praktikos slaugytoja
Angelė  Stasiulaitienė
angele.stasiulaitiene@sanatorinemokykla.lt
Masažuotoja
Rita Steikūnienė
rita.steikuniene@sanatorinemokykla.lt
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja
Kristina  Šivickienė
kristina.sivickiene@sanatorinemokykla.lt
Bendrosios praktikos ir fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytoja

Vardas Pavardė, kontaktai

Išsilavinimas

Specialybė

Pareigos

Beniušienė Rasa
rasa.beniusiene@sanatorinemokykla.lt
Aukštasis universitetinis
Pradinio mokymo pedagogika ir metodika
Mokytojo padėjėja
Čerkauskienė Genė
gene.cerkauskiene@sanatorinemokykla.lt
Aukštasis universitetinis
Bibliotekininkystė
Bibliotekininkė
Dapkevičienė Virginija
virginija.dapkeviciene@sanatorinemokykla.lt
Aukštasis universitetinis
Psichologija
Psichologė
Klyvis Martynas
martynas.klyvis@sanatorinemokykla.lt
Vidurinis
-
Mokytojo padėjėjas
Kraskauskienė Danguolė
danguole.kraskauskiene@sanatorinemokykla.lt
Aukštasis universitetinis
Socialinis darbas
Socialinė pedagogė, socialinė darbuotoja
Perepečkinas Maksas
maksas.perepeckinas@sanatorinemokykla.lt
Vidurinis
-
Mokytojo padėjėjas
Gabrielė Pociūtė
Vidurinis
-
Mokytojo padėjėja
Žymantienė Atena
atena.zymantiene@sanatorinemokykla.lt
Aukštasis universitetinis
Specialioji pedagogika
Specialioji pedagogė
MOKYKLOS TARYBA
Pirmininkas Giedrė Gabšienė - auklėtoja
Nariai: Lina Navikienė  - mokytoja
Laima Rudokienė - mokinio mama
Gintaras Taujenis - mokinės tėtis
 
 

Šiaulių sanatorinės mokyklos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Dainė Bagdonaitė.

El. paštas: daine.bagdonaite@sanatorinemokykla.lt 

Naujienos

 

Vardas, Pavardė, kontaktai

Pareigos

Daiva Vilcinė
daiva.vilcine@sanatorinemokykla.lt
Administratorė
Danutė Mėdžiuvienė
danute.medziuviene@sanatorinemokykla.lt
Buhalterė, apskaitininkė kasininkė
Laima Daukšienė
rastine@sanatorinemokykla.lt
Sekretorė
Vytautas Skyrius
Ūkvedys
Saulius Dovydaitis
saulius.dovydaitis@sanatorinemokykla.lt
Kompiuterių technikas
Marytė Pociuvienė
Vyriausioji virėja
Zenta Kropienė
Virėja
Rima Byčkovienė
Pagalbinė virtuvės darbininkė
Ingrida Kralikienė
Pagalbinė virtuvės darbininkė
Anceta Sungailienė
Pagalbinė virtuvės darbininkė
Aldona Burnickienė
Valytoja
Alvyda Marcišauskienė
Auklė
Svetlana Jankauskienė
Auklė, mokyklos budėtoja
Sigita Norvaišienė
Auklė, sandėlininkė
Daiva Romanovienė
Kiemsargė
Danutė Aleksandravičienė
Sandėlininkė, valytoja
Dainius Lėščius
Vairuotojas
Aurelijus Vidmuntas Onaitis
Elektrikas
Ingrida Vėževičienė
Rūbininkė
Irena Kasparavičienė
Valytoja
Eugenija Vasiliauskienė
Valytoja
Emilija Areliūnienė
Valytoja
Ona Svidriūtė
Valytoja
Sigita Dagytė
Plaukimo baseino valytoja